اختیار و نفی جبر و تفویض در قرآن و حدیث
39 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید » شماره 26 »(19 صفحه - از 7 تا 25)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی